Oğuzlar, Macarlar ve Tuğrul (Turul) Kuşu

2017-04-15 20:28:00
Oğuzlar, Macarlar ve Tuğrul (Turul) Kuşu.. Macarların millî simgesi olan Turul kuşu pençeleri ile Attila'nın kılıcını tutuyor. Oğuz (Ogur/Uğur) Türkleri bu kuşa Tuğrul der. Tuğrulun, Oğuz Kağan'ın eşlerinden birini gökyüzünden getiren kuş olduğuna inanılır. Türkçedeki Gökçe, Gökçen, Göksel gibi kadın adları belki de bu annemizden kalan bir hatıradır. Kim bilir? Oğuz Kağan ile Tuğrul (Turul) kuşunun gökten getirdiği ilk annemizin evliliğinden Bozoklar yani Gün Han, Ay Han ve Yıldız Han dünyaya gelmiştir. Oğuz Kağan, Altın Yay’ı bu üç oğluna vermiştir. Yöneticilik özellikleri ağır basan Bozoklar birçok devlet kurmuşlardır. Moğol Türkçesinde benzer anlamdaki Bosoh fiilinin "yükselmek, güneşin doğması" gibi anlamlara geldiğini de biliyoruz. Tuğrul (Turul) kuşu, kartal türlerinin atasıdır. Avrupa Hunlarının, Selçukluların, Ortadoğu Türk Devletinin (Atabeyler/Eyyubîler) bayrağındaki yırtıcı kuşun Tuğrul (Turul) olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Efsaneden hareketle Bozokların on iki kolundan ikisi olan Kayıların ongunu Şahin, Avşarların ongunu ise Şah kartalıdır. Büyük Selçuklu Devletinin kurucusu Tuğrul Bey ile Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Gâzi'nin babası -Kayı Beyi- Ertuğrul Gâzi'nin adı da Tuğrul (Turul) kuşundan gelir. German (Cermen) halklarının Attila'dan ve Avrupa Hunlarından çok etkilendiği; German asıllı bir halk olan Almanların, bu simgeyi Türklerden aşırdığı da unutulmamalıdır. Aziz Dolu Atabey Serik-11.03.2017 ___C*______

0
0
0
Yorum Yaz