Etrüskler ve Türkler

2017-04-15 20:41:00

 

Etrüskler ve Türkler arasındaki kardeşlik bağının kanıtı ortak alfabeleridir.

 

Anadolu'dan, İtalya’ya göçen Etrüsk boyları Etruria (Toskana) bölgesine yerleşerek; günümüzde İtalya olarak adlandırılan yarımadada bir devlet kurarlar. Kurulan bu devletin ilk 11 kağanı Etrüsk soyludur. Kağanların adlarındaki Latince ekleri kaldırırsanız, geriye günümüz Türkçesine çok yakın sözcükler kalır. Roma adıyla anılan bu devletin sayıca az olan yönetici ve asker sınıfı sonraki dönemlerde yerli halk arasında erimiş ve yönetim İspanya'dan gelenlerle yerli halkın güç birliğine gitmesi sonucu Latinlere geçmiştir.

 

İtalya'nın millî simgelerinden olan ve iki çocuğun, bir dişi kurt tarafından emzirildiğini gösteren dünyaca ünlü heykel de sanılanın aksine Latinlerin Roma'sına değil; Etrüsklerin Roma'sına aittir. Hatta Roma adı da kardeş olan bu çocuklardan Romulus'un adından gelmektedir. Diğer kardeşin adı ise Remus'tur. Anadolu coğrafyasında "Rum" olarak tanınan insanların Grekler, Helenler veya Yunanlılar olarak adlandırılan halk arasında erimiş (asimilation) Etrüskler olabileceğini düşünüyoruz.

 

Türk destanlarındaki Urum Han ve yerleşim yeri olarak ise Güney Azerbaycan'daki, günümüzde "Afşar kenti" olarak da bilinen Urumiye ile Doğu Türkistan'ın Urumçi kentlerinin araştırılması yerinde olacaktır. Birbirinin devamı niteliğindeki Etrüsk ve Saka (İskit) bağlantısı da haliyle... Sonrasında da Hunlar geliyor. Zira Attila'nın kendilerini yani Hunları, Sakaların (İskit) devamı olarak gördüğünü, kabul ettiğini de biliyoruz.

 

Latinler, Etrüsk alfabesini alarak günümüzün alfabesini oluşturmuşlardır.

 

Aziz Dolu Atabey

Serik-12.03.2017

 

0
0
0
Yorum Yaz