Bozkurtlar, Afrin'e İnende

2018-02-17 22:50:00

  Türk Silahlı Kuvvetleri gecikmeli de olsa sonunda Afrin yöresine bir askerî harekât başlattı. Bu harekât ile Amerika “Birleşik” Devletlerinin Irak’ın kuzeyinden, Akdeniz’e kadar uzanacak bir terör-enerji geçidi (koridor) oluşturma çabalarına karşı kararlı bir duruş sergilenmiş oldu. Umarız, bu kararlılık harekâtın sonuna kadar devam eder. Yoksa Mehmetçiğimizin emeğine, alın terine en çok da şehitlerimizin al kanına; şehit analarının gözyaşlarına yazık olur. Türk Milleti’nin geleceğe dönük hayallerine, umutlarına yazık olur vesselâm.   Cennet-mekân Ebülfez Elçibey bir keresinde şöyle demiştir: “Onu biliyorum ki, ben Türk’üm. Belki de bende daha çok Şamanlık izleri var. Sakinliğimden hissediyorum ki, Oğuzlar’danım; arada sırada öfkelendiğimde diyorum ki, Kıpçaklar’danım.” Tarih bilgisi ile fark yaratan Türk aydınlarından olan Sayın Elçibey’in bu sözleri boşuna değildir. Çünkü Türkmenistan, Horasan (Khorasan), İran, Azerbaycan, Anadolu, Türkmeneli Balkanlar, Kuzey Afrika’da yaşayan Türkler ağırlıklı olarak Türkmen (Oğuz, Ogur) kökenlidir. Kıpçak Türkleri ise Mısır ve Suriye’nin derinliklerine dalmış; bu topraklarla ya Araplaşmış ya da soydaşları Türkmen (Oğuz/Ogur) ve Kürt (Guranî, Gurmanç) boyları ile kaynaşarak boy bilincini yitirmişlerdir. Arapların Ed-Devlet’it Turkiyya (Türkiye Devleti) dedikleri; bizim devşirme tarihçilerin, Kölemenler (Memlûklar) olarak adlandırdıkları devleti de Kıpçak Türk’ü Baybars kurmuştur. Kıpçaklar tarafından kurulan ve hükümdarın, seçimle belirlendiği bu devletin % 60 Kıpçaklar, % 30 Çerkezler ve % 10 Türkm... Devamı

Kerkük, Elden Ele Düşmeden

2017-10-31 15:16:00

    İster Türk-i iman’dan gelsin, ister Türk-menend’den; Türkmen demek, Türk demektir. Oğuz Türkü demektir. Bu nedenle, nerede olursa olsun; Türkmen toplumunun maruz kaldığı soykırım, haksızlık, zulüm, insan hakları ihlâli… türü ne olursa olsun, büyük meseledir. Damarımda Türk kanı taşıyorum diyen herkesin gütmesi gereken bir millî davadır. Türk-İslâm davasıdır.   Bugün Irak’ta sayıları 2,5 milyonu aşan bir Türkmen topluluğu bulunmaktadır. Üstelik bu topluluk, bin yıldan fazla bir tarihi geçmişe de sahiptir. Türkler, Musul ve Kerkük dolaylarını, Anadolu’dan çok önceleri yurt edinmiştir. Irak Türkleri, Anadolu Türkleri ile yüzlerce yıldır kader birliği içerisinde olmuştur. Ta ki 1. Dünya Savaşı sonrasında Irak, İngiliz sömürgesi olana kadar… O tarihten sonra Türkmenlerin kaderi kan ve gözyaşı ile yoğrulmuştur.   Irak’taki Türklerin (Türkmenler) yaşadığı yerler, Türkiye sınırlarından başlayıp, Bağdat’a kadar uzanan geniş bir sahayı kapsamaktadır. Irak Türklerinin başlıca yerleşim alanları Musul, Kerkük, Erbil, Altunköprü, Telâfer, Diyala, Selahaddin, Mendeli gibi yerleşim birimleridir. Yine Bağdat’ın belli başlı mahallelerinde 100 binin üzerinde Türk yaşar. Kısacası Türkiye sınırındaki Telafer’den başlayıp, İran sınırındaki Mendeli’ye kadar uzanan coğrafyada üç milyona yakın sayıları ile Türkler, ülkedeki üçüncü büyük etnik topluluğu oluşturmaktadır.   Irak’taki Türkler, ülkenin her tarafında zengin bir kültür varlığı meydana getirmişlerdir. Özellikle Musul, Kerkük, Bağdat, Basra, Erbil, Telâfer gibi şehirlerde T... Devamı

Tarihi Doğru Okumak

2017-09-30 09:08:00

  Osmanlı dönemi edebiyatçılarımızdan olan ve 'Şair Eşref' lakabı ile tanınan Eşref Bey’in yazıhanesine bir gün genç bir adam gelir. Ömründe ilk kez gördüğü bu gencin, Eşref Bey’den bir isteği vardır. Yazmış olduğu şiirler hakkında Eşref Bey’den bir değerlendirme yapmasını istemektedir. Gencin adı Mehmet Kemal’dir. Eşref Bey, gencin yazdığı şiirleri beğenmekle kalmaz, gencin adını da “Namık Kemal” olarak değiştirir.   Namık Kemal büyür, “Vatan ve Hürriyet Şairi” olur. Manastır Askeri Lisesi’nde Matematik öğretmeni olan Yüzbaşı Mustafa Bey, Namık Kemal’i çok sevmektedir. Zaman zaman öğrencilerine onun şiirlerini okur. Öğrenciler bu şiirlerden etkilenirler. Ama bir tanesi vardır ki, o diğerlerinden farklıdır. Adı Mustafa’dır. Çok geçmeden öğretmen-öğrenci ilişkisinin yerini, usta-çırak ilişkisi alır. Genç Mustafa’nın dudaklarından “vatan”, “millet” sözcükleri dökülür olmuştur artık.   Bir zaman sonra Yüzbaşı Mustafa’nın, Genç Mustafa’ya verebileceği pek fazla bir şey kalmaz. Bir gün Genç Mustafa’yı yanına çağırır. Ona, fikirlerinden etkilendiği Namık Kemal’in adından esinlenerek “Kemal” adını verir. Mustafa, kemale erip olgunlaşmış; Yunus gibi, yollara düşme vakti gelmiştir zira.   Mustafa Kemal, bugün Suriye olarak anılan Osmanlı vilayetine stajını tamamlaması için piyade önyüzbaşı olarak atanır. Ama gerçekte bu bir sürgündür. O dönemde İstanbul, Selanik, İzmir gibi yurt köşelerinde türlü türlü dernekler kurulmaktadır. Kimi liberaldir, kimi sosyalist... Kimi eşitlik ister, kimi zenginlik... Kimi İngiltere’ye bel bağlar, kimi Almanya’ya... Mustafa Kemal de bir dernek kurar. Şam’da, 1906 yılında kurulan bu derneğin adı “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti”dir. Çünkü vatanın namusu, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Ve o bir vatanseverdir.   Gün gelir, İtalya, Osmanlı’nın bugün Libya diye anılan Batı Trablus Vilayetine saldırır. Teşkilat-ı Mahsusa, seçkin subaylardan bir takım (team) oluşturarak, (Toplam on bir subaydır.) Enver Bey (Paşa)... Devamı

Fırkalar ve Fıkralar

2017-09-12 09:56:00

    Siyaset, Arapça kökenli olup; seyislikle ilintili bir sözcük. Politika ise Latinceden (ve belki de Etrüskçe) geliyor ve ikiyüzlülük anlamında. Doğu’da, siyasetçilerin içinde yaşadıkları toplumu güdülecek koyun yerine koymalarına; Batı ülkelerindeki politikacıların ikiyüzlü olmalarına biraz da bu açıdan bakmalısınız. Özellikle de Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri söz konusu olduğunda!.. Kısacası (hülâsa) olgularla kavramlar arasında bir bağ olduğu açık. Ve bu bağ, siyasîlerin dolayısı ile siyasî fırkaların eline, ayağına dolanıyor ister istemez. Biz, bu dolambaçlı düzen yüzünden fırka siyasetinden, hele de sokak siyasetinden oldum olası hazzetmedik. Demokrasi çıtamızı hep yüksek tuttuk. Gayelerimizi, kaygılarımızı ulusal kıstaslar belirledi.  Belirlemeye de devam edecek.   Türkiye’de, siyaset ne âlemde? Türkiye Büyük Millet Meclisi, hal-i hazırda yani şu durumda kayda değer dört fırka ile yoluna devam ediyor. Bu fırkalar, meclisteki temsil oranlarına göre AKP, CHP, MHP ve HDP diye sıralanıyor. Ve bir de Meral Akşener önderliğinde siyaset yapan oluşum… Bu fırkalardan ne anlıyoruz? Bu fırkalarla ilgili ne düşünüyoruz? Öyle ya, her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Haliyle her siyasî fırka, her oluşum kendine has bir yol-yordamla yoğurda, ekmek banmaktadır ve/veya banacaktır. Burada halkın ilgisi, sevgisi, yakınlığıdır önemli olan.Eskilerin deyimiyle teveccühü…   AKP, Ak Kaşıklar Partisi diyorsanız eyvallah. Ama sütün kokmuş olduğunu da görmeniz gerekiyor artık. Bünyeyi, ak kurtçukların sardığını da haliyle. Bu durum, türlü belaları da beraberinde getiriyor. Fetö’nün 17-25 Aralık tarihl... Devamı

Gelini “Besmele”yle Öpebilirsiniz

2017-09-12 09:55:00

  Halk arasında hoca nikâhı, imam nikâhı gibi adlarla anılan ve resmî nikâhın müftülüklerde de kıyılabilmesini öngören düzenleme yıllardır süregelen kısır tartışmaların son perdesini teşkil ediyor. Bir dönem, kimlik belgelerine “İslâm” sözcüğü (ibaresi) yazılsın mı yazılmasın mı tartışmaları da gündemi hayli meşgul etmişti bildiğiniz gibi. O yıllarda; yazılsa ne olur, yazılmasa ne olur. Sonuçta din, Tanrı ile kul arasındaki gönül bağıdır. Mürekkep lekesine gerek yoktur inançlı (imanlı) olmak için demiştik. Bununla birlikte, kimliklerde yer alan “İslâm” sözcüğünün (ibare) bazı durumlarda uygulamaya (pratik) dönük kolaylıklar sağlayabileceğini söz gelimi doğal afet, yol (trafik) kazası vb. durumlarda yaşanabilecek çoklu ölüm olayları sonrası cenaze işlemlerinin daha hızlı yürüyeceğini filan dile getirmiştik. Haliyle bu tür tartışmaların “Lâf olsun, torba dolsun.” diyerek değil de toplumsal yarar göz önünde bulundurularak yapılmasının gerekliliği üzerinde durmuştuk. Hele de “Din, elden gidiyor.” manyaklığı (paranoya) ile hiçbir yere varılamayacağının bilinmesini istemiştik. Bugün de aynı noktada duruyor, aynı mantıkla meseleye yaklaşıyoruz canlar. Bir kadınla bir erkeğin, devletin koyduğu kurallara göre cinsel ilişkiye girmesi niçin önemlidir? Tabi ki toplumsal düzen için!.. En basitinden bir miras hukukunun sağlıklı işleyebilmesi için anne, baba ve çocuk arasında hukukî bir bağın kurulması gerekmektedir. Bu mesele sağlık, eğitim ve daha birçok resmî olguda “olmazsa, olmaz” olarak karşımıza çıkmaktadır. Yoksa nikâhlı olunca çiftleşme (cima, sex) daha çok haz verecek değildir... Devamı

İslâm’ın Şartı Kaçtır?

2017-08-10 13:19:00

  “İslâm’ın şartı kaçtır?” diye bir soru yöneltilse, en vasat bilgi birikimine sahip Müslümanlar bile “Beştir!” yanıtını verebilir. Bu şartları da kısaca namaz, oruç, zekât, hac ve kelime-i şehadet diyerek bir çırpıda sayıp bitirir. Ama bu kuramsal (nazariyat, teorik) olarak böyledir. İş uygulamaya (amelî, pratik) gelince, maddeler tabir-i caizse bağı kopmuş tesbih taneleri gibi birer birer dökülür. Elde avuçta ne kalırsa artık!.. Üstelik İslâm’ın şartı beş filan da değildir. Birçok şartı vardır dinimizin. Haliyle “İslâm’ın temel şartları beştir.” demek daha doğru olacaktır. Peki, ama “Kul hakkıyla karşıma gelmeyin.” uyarısı (ihtar) ne olacak?!. O, İslâm’ın şartı değil mi? Ya hak, hukuk, adalet, kayırmacılık (iltimas, torpil) rüşvet, çalma-çırpma konularına ne buyrulur? Bunlar, Yahudiliğin yahut Budistliğin şartı-şurtu mu oluyor?   İslâmcılar, İslâm’ın şartını namaz, oruç, türban üçlemesine kadar indirgemiş durumdalar. Haccı, zekâtı, kelime-i şehadeti ara ki bulasın. Hatta -cemaat, tarikat gibi oluşumlarda da bulunmakla birlikte- özellikle AKP tabanı içinde yer alan dinci gençlik nazarında İslâm’ın şartlarını sadece kirli sakal ve türban olarak anlayan, algılayan dahası bu ucuz şekilciliği dindarlık olarak pazarlayan bir gürûhun peyda olduğunu da görmemiz gerekiyor. Zira “dindar gençlik” diye yola çıkanların geldiği nokta “dini dar gençlik” olup çıkmış durumda ne yazık ki. Kul hakkından, “Kul hakkıyla karşıma gelmeyin!” buyruğundan habersiz (bîhaber) olan, bir başka deyişle dindar bir ömür sürmek yerine dinci takılan, yavan özentilerin peşinde savrulup dura... Devamı

Meral Abla'nın Ev Yemekleri

2017-08-10 12:03:00

    AKP, şu anda 4 puan önde götürdüğü ligde kalan son maçına formaliteden çıkan bir takım görünümünde. Her türlü siyasî doyuma ulaşmış; fahiş fiyatlarla ve onlarca yıl geçiş parası ödenerek geçilecek olan paralı ve dahi pahalı yollar, köprüler yapmak dışında dişe dokunur bir başarı da ortaya koy(a)mamış siyasî yapı eleştirisiyle yüz yüze kalması da cabası. Söz gelimi Kıbrıs’ı ele alalım. “Yes be anem!”le başlayan şimdilerde 2. perdesi sergilenen çözüm görüşmelerinin (müzakere) “Ver, kurtul!” anlamına gelmediği ne malûm? Bir Roman açılımı, Sulukule’nin imara açılması dışında ne kazandırdı Roman vatandaşlarımıza? Ya karşı tarafın Ağrı Dağı’nı istemesiyle son bulan Ermeni açılımı?.. En dramatik olanı da PKK ile girişilen çözüm çalıştayları -affedersiniz- görüşmeleri oldu kuşkusuz. Neredeyse çözülmeye kadar gideyazan bu çözümden kim, ne anladı? Gerçi “Yiğidi öldür ama hakkını yeme.” demişler. Çözüm-mözüm ayağına, Arapları grip edip; yorgan-döşek yatıran -sözde- bahar havasından nezle bile olmadan kurtulduğumuz da bir gerçek. Gabar’da, Cudi’de, Amanoslar’da zaman zaman ayağımıza batan kör dikenler de olmasa ülke güllük-gülistanlık olacak neredeyse. Bir dönem ardı ardına patlayan bombaları saymazsak tabi.   CHP yürüdü. Daha doğrusu Kılıçdaroğlu yürüdü. Böylece CHP’de, genel başkanlık yarışları ile anlam bulan kurultaylar dönemi de bir süreliğine askıya alınmış oldu. Kılıçdaroğlu’nun, koltuğunu sağlama aldığını söyleyebiliriz. Gerçi AKP’lilere ... Devamı

Kengerler.. Sümer Medeniyetini Kuran Türk Boyu

2017-08-10 11:50:00

  Sümerliler, günümüz medeniyetinin temellerini atan insanlardır. MÖ 4 bin’li yıllarda Hazar Denizi’nin doğusundan gelerek, Fırat ve Dicle nehirleri arasına yerleşen ve Diyarbakır’dan, Basra’ya kadar uzanan topraklarda üstün bir medeniyet kuran; kimilerine göre Türk boyu, kimilerine göre Türklerin ataları, kimilerine göre de Türklerin akrabaları olan ve kendilerini Kengerler (Kengir) olarak adlandıran bu insanların ülkesine ise Sümer denmiştir. Sümerlilerin yani Kengerlerin (Kengir) Türk olup-olmadıklarını kesin olarak bilmemekle birlikte eldeki bilimsel veriler ışığında onların, Türklerle mutlaka ve mutlaka bir bağlarının olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yerleşen, yerleşik hayat yaşayan anlamlarıyla ilişkili kon, konar, konuk, konmak ve hatta Ergenekon sözcüklerinden hareketle biz, Kenger/Kengir sözcüğünün Kon Gur yani konmuş/yerleşmiş Gurlar anlamına da gelebileceğini düşünüyoruz.   Sümer adının, bir başka Türk/Turanî topluluk olan Subarların (Subir, Sibir) adından hareketle “sudan gelenler/sudan kaçanlar” veya “su adamları” anlamında “Sumer” olarak adlandırılmış olabileceği de bilimsel tezlerden biridir. Sümerlilerle Türklerin yakınlığına ilişkin kanıtlar sadece dil benzerliği ile de kalmamaktadır. Misal Sümerlilerde, krallık gökten inmektedir. Türklerde ise hakanlık, Tanrı tarafından verilmektedir. Tanrıkut veya Tanrı’nın kut vermesi ile Sümerlilerin yani Kengerlerin (Kengir), krallıklarının gökten indirildiğine inanmaları birbirinin tıpatıp aynısı inanç şekilleridir.   Sümerliler ile Türkleri birbirine yakın olarak kabul etmemizin en önemli gerekçelerinden biri de her iki toplumun sondan eklemeli bir dile sahip olmaları... Devamı

Kuru Fasulye-Bulgur, Kuala Lumpur

2017-07-27 17:11:00

      Gündemin sıcak konusu Merve Safa Kavakçı.. Seçilenlerin mesleği olan üniversite hocalığından bir başka deyişle kalburüstü sınıfından gelen bir anne-babanın nazende çocuğu olarak doğup, büyü.. İyi okullarda, iyi eğitim al. Ardından git; Texas, Harvard, Howard merkep -affedersiniz- mekteplerinden (b)ilim devşir. Amerikan rüyası gözlerini kamaştırınca, Amerikan vatandaşı olup, bu ülkede yaşamak için; İncil’e el basarak, Amerika’nın çıkarlarını koruyacağına dair “kutsal bildiğin değerler üzerine” yemin etmekten bile çekinme.   Necmettin Erbakan ve pek bir faziletli avenesinin davetiyle, kafadan (bodoslama) siyasete dal. Gel; millete vekil ol. İLKSAN paracıklarının faizi ile saçını-başını boyatıp, kaşını-bıyığını aldıran Nazlı Teyzenin kolunda arz-ı endam eyle. Amerikan Robert Lisesi (kolej) mezunu Mustafa Bülent Ecevit’in de çanak tutmasıyla önce meclis, ardından da ülke karışsın. Belki de üçüncü sınıf bir dünya ülkesinin, üçüncü sınıf demokrasisi olarak gördüğün bu güzel ülke seni açmayınca “burada yaşanmaz ayol” deyip, Amerika’nın yolunu tut. Türkiye Cumhuriyeti Devletine haber vermeden ABD vatandaşı olduğun ortaya çıkınca da, ilgili yasa gereğince Türk vatandaşlığından çıkarıl falan. “Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını “yaşanmaz”laştıranlardır.” diyen Cemil Meriç pîrimizden habersiz (bîhaber) olduğun da ortaya dökülmüş olsun böylece.   Dar alanda kısa paslaşmaların bol olduğu üniversite koridorlarında gidip gelirken, kaşla göz arasında ilk evliliğini yap. Ümmet bilinci ile ilk enişte Ürdün göçmeni bir Amerikalı olsun. Öyl... Devamı

Avşaroğlu Ömer Halisdemir

2017-07-15 22:10:00

  Şehidimiz Ömer Halisdemir 20 Şubat 1974 tarihinde, Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Köyünde Hasan Hüseyin-Fadimeana çiftinin üçüncü çocukları olarak dünyaya gelir. Avşarların, Betik Oymağından (aşiret) olan köy halkı -muhtemelen- Osmanlı’nın “Fırka-i İslahiye” adını verdiği bir dizi düzenleme kapsamında Avşarları zorunlu iskâna/göçe tabi tutması yüzünden Çukurova’da başlayan ve 1750’li yıllardan, 1860’ların sonuna kadar süren dahası Niğde’den, Halep’e kadar çok geniş bir alana yayılan Avşar başkaldırısı (ayaklanma) sonrasında Kahramanmaraş’tan alınarak Bor’un Çukurkuyu köyüne yerleştirilen Yörüklerin torunlarıdır. Kalkışma boyunca ve sonrasında Adana-Diyarbakır hattındaki -büyük çoğunluğu Avşar olan- Türkmenler, Anadolu ve Suriye içlerine sürülür. Kısacası (vel’hâsıl) Ömer Halisdemir, “Aslı kurttur; kurt yavrusu, kurt olur.” diyen Dadaloğlu’yla, Osmanlı’nın haksız iskân siyasetine boyun eğmeyen Avşar Beyi Kozanoğlu’yla aynı genleri taşımaktadır.   Ömer Halisdemir’in eğitim-öğretim hayatı köylerindeki Fatih İlkokulunda başlar. İlkokulun ardından, köyün dışında bulunan Çukurkuyu İsmail Erol Ortaokuluna devam eder. Yörüklük yaşantısından ötürü, yöredeki diğer çocuklar gibi okuldan arta kalan zamanlarda çobanlık yaparak büyür. Ortaokulun ardından Niğde’de bulunan Endüstri Meslek Lisesi Makine Bölümüne kayıt yaptırır. Maddî sıkıntılar ve okula gidiş-gelişlerdeki ulaşım zorluklarına rağmen liseden mezun olmayı başarır. Okul, 50 km uzakta olmasına ve çoğu zaman 4-5 saati yollarda geçmesine rağmen bir gün olsun bu durumdan yakınmaz.   1993 yılında vatanî görevine başlayan Avşar cıvanı (civan) Ömer Halisdemir, uzman çavuş olarak kışlada kalmayı tercih eder. 1996 yılında Özel Kuvvetlere katılır. 1999 yılında astsubaylığa terfi eder. Halk arasında "Bordo Bereliler" olarak anılan Özel Kuvvetler bünyesinde Güneydoğu, Türkmeneli ve Soranî (Kürt) bölgeleri, Afganistan (Güney Türkistan) diye giden yerlerde görev yapar. Özel Kuvvetler bünyesinde -üstel... Devamı

Musul.. Nureddin Zengi'nin Yadigârı

2017-06-25 05:48:00

  Avşar Türkmenlerince kurulan Musul Atabeyliğinin ünlü hükümdarı Nureddin Zengi tarafından 1173 yılında yaptırılan ve onun adıyla anılan dahası Musul’un en önemli tarihî eseri konumundaki Nuri Camisi, dünyaca ünlü eğik minaresiyle birlikte havaya uçuruldu.   Nureddin Zengi, Haçlıların Ortadoğu’dan kovulmasıyla sonuçlanan süreci başlatan hükümdardır. Atabey Zengi’nin emriyle harekete geçen Selahaddin Eyyubî komutasındaki Türk Ordusu Kudüs’ü, Haçlılardan geri almıştır. Suriye’nin, Haçlılardan temizlenmesi de Nureddin Zengi’nin siyaseti, feraseti sayesinde mümkün olmuştur. Yine dolaylı olarak Eyyubîlerin ve Memlûkların (Ed-Devlet’it Türkiyya) temellerini atan kişi de bizzat Atabey Nureddin Zengi’dir.   Modern zamanların Haçlıları ve onların uşaklığını yapan IŞİD cânileri, Türk’e ve İslâm’a olan kinlerini kusmaya devam etmektedir. Terör örgütü IŞİD’in kurucusu olan Bağdadî’nin sözde halifeliğini niçin Nuri Camisinde ilân ettiğini ve dünya kültür mirası listesindeki bu caminin şimdi niçin havaya uçurulduğunu sanırım daha iyi anlamışsınızdır. Atabey Nureddin Zengi’nin başlattığı cihatla Ortadoğu’ya vedâ eden Haçlılar, sekiz asırlık hesabı yine onun üzerinden görmek; dünya kamuoyuna mesajı yine onun üzerinden vermek istemişlerdir. Sahi Müslümanları asıp-kesen, Avrupa şehirlerine korku salan IŞİD adlı bu “ne idüğü belürsüz” terör örgütü niçin İsrail’e ve Amerika Birleşik Devletlerine hiç saldırmamaktadır?   Musul Atabeyliği, Avşarlar (Afşar) tarafından oluşturulan ilk siyasal yap... Devamı

Ra, Rab, Tanrı ve Türkler

2017-05-15 12:50:00

  Tarih bilimi -söylentilerle (rivayet) karışmış olmakla birlikte- kişioğlunun en temel bilgi kaynaklardan biri olmaya; günümüz insanının yolunu aydınlatmaya devam etmektedir. Hz. İbrahim’le ilgili olarak geçmişten-günümüze anlatılagelenler, bu duruma güzel bir örnektir. Söylentilere bakılırsa Hz. İbrahim bir Sümer şehrinde doğmuş, Sümer kamı (rahip) olarak yaşamıştır. İnancımıza göre ise peygamber olarak… O zamanlarda “Ra”, Tanrı demektir. Sümerce bir sözcük olan Sı-ta-ra (Si-ta-re) yani “star” (günümüz Türkçesiyle yıldız) sözcüğü de “Ra” ile ilintilidir kuşkusuz. Sonra Hz. Musa dönemi gelir. Onun zamanında da Ra, Tanrı demektir. Bu Ra’yı, Sami kavminden olan Araplar “Rab” olarak yaşattılar. Turan/Türk toplulukları ise tan yerinin (ışık, nur) sahibi dercesine Tanrı (Tengri) dediler. Ra, -rı’ya dönüştü zahir.   Arapça sevdalıları, dinciler/İslâmcılar vb. tayfadan olanlar Türkçeye, Türk kültürüne hep soğuk, hep mesafeli davrandılar. “Tanrı” demek günahtı zevata göre. Ama Farsça “abdest”, Farsça “peygamber” demekte bir sakınca yoktu. Hatta “Allah” yerine Farsça “Mevlâ”, Farsça “Yezdan” deseniz de sorun olmazdı. Yeter ki Türkçe olmasın ağzınızdan çıkan sözcük. Yeter ki Türk’ü; Türk’ün dilini, kültürünü hor görün. Yezit, Yezdan gibi sözcüklerin “ateşe tapan” Zerdüştlerin inancından geldiği de ayrı bir ironiyken üstelik. Türk’ün var olma davasını, kavgasını; Karamanoğlu Avşar’ı (Afşar) Mehmet Bey’in ferasetini, siyase... Devamı

Millî ve manevî değerlere yönelik saldırılar dizi dizi..

2017-05-15 12:48:00

  Sözde “ulusal” olan bir kanalda “Yeni Gelin” adında bir dizi yayınlanmaya başladı. Show TV adlı televizyon kanalında yayınlanmaya başlayan dizide, Batı kültüründe yetişmiş bilgili, görgülü ve dahi Türk-İspanyol melezi (Avşarların deyişiyle; kırması) bir gelinimiz var. Bir de hafif sakallı ve dahi aşiret çocuğu Türkmen damadımız.. Sakal modası son yıllarda ortaokula kadar indi malûmunuz. Damat, “Türkmen” oldukları üstüne basa basa vurgulanan “Bozoklar” adlı bir aşirete mensup. Avşar Türkmenlerinin yoğun olarak yaşadığı Adana ilimiz, diziye mekân seçilmiş. Çekimlerin yapıldığı çiftliğin kapısında; üstte Avşarların kartal simgesi, altta Kayıların ok ve yaylı simgesi bulunuyor.   Televizyonlarda yayınlanan bütün dizilerde 90-60-90 vücut ölçüleri ile baston yutmuş gibi ortalıkta salınan mankenlerden geçilmezken; bu dizideki kadınların tamamı itici tipler. Hele bir yemek yeme sahnesi var ki, iğrençliğin de ötesinde.. Kısacası bir algı harekâtı (operation) ile karşı karşıya olduğunuzu hemen anlıyorsunuz.   Peki, ama gerçekte Bozoklar kimdir? Bozoklar, Oğuz Kağan’ın iki evliliğinden birinden olan Gün Han, Ay Han ve Yıldız Han’ın torunlarıdır. Oğuz/Türkmen’in iki kolundan biridirler. Avşarlar, Beydililer, Kayılar diye giden 12 bölüğe ayrılırlar. Haçlıları, Ortadoğu’dan sürüp çıkaran Musul Atabeyi Nureddin Zengi, Bozok Avşar’ıdır. Türkçeyi resmî dil yapan Karamanoğlu Mehmet Bey, Bozok Avşar’ıdır. Osmanlılar, Bozok Kayı’sıdır. Harzemşahlar da Bozok’tur. Çin’e akın düzenleyen son Türk cihangiri Nadir Şah, Bozok Avşar’ıdır. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gâzi Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs’ın efsane lideri Rauf Denktaş, Başbuğ Alpaslan Türkeş, büyük denizci ve bilim adamı Piri Reis… Bozok Avşar’ıdır. Dahası Dadaloğlu, Köroğlu, Karacaoğlan, Âşık Veysel Şatıroğlu diye giden söz ustalarımız da Bozok Avşar’ıdır. Say say bitmez. Ve bir senarist bozuntusu çıkmış aklı sıra Bozoklarla, Türkmenlerle (Oğuz/Ogur) alay ettiğini sanıyor.   Geçtiğimiz günlerde... Devamı

Başka Türkiye Yok

2017-04-15 20:51:00

    AKP Üsküdar Teşkilatı bir bez afiş hazırlayıp, asmış meydana. Afişte “BU YÜZYILIN NENE HATUN’U SAYIN BAKAN’IMIZ FATMA BETÜL SAYAN KAYA GAZİ ÜSKÜDAR’A HOŞ GELDİNİZ” yazıyor. Şimdi bu bez afişten çıkarılacak sonuç ne olur? Öncelikle “Siyaset senin nene gerek hatun?!.” diyebilirsiniz. Yahut da egzoz gazından dertli (muzdarip) bir Üsküdar aklınıza gelebilir. Yazılı ve görsel basını takip ediyorsanız biraz daha teknik değerlendirmeler de yapabilirsiniz. Söz gelimi, Hollanda’da sergilediği çok kişilik tiyatro gösterisi RTE tarafından takdir edilmiş olmalı ki; İstanbul Büyükşehir Belediyesince, fAtma Betül Sayan Kaya’nın kardeşine milyon dolarlık üç ihale takdim edilmiş diyerek, çevrenizdekilere alayla (istihza) karışık bir gülümseme atabilirsiniz. Yeter ki saksıyı çalıştırın.   AKP’lilerin yıllardır türlü bahanelerin, -sözde- mağduriyetlerin ardında siyaset yaptığını görmemiz gerekiyor. Şimdi de bütün başarısızlıklarını, becerisizliklerini başkanlık düzeninin olmayışına bağlayıp, işin içinden sıyrılmayı düşünüyorlar. Özellikle de dış siyasette uğradıkları hezimeti örtbas etme kaygısı ile ne yapacaklarını bilemiyorlar. İşin acıklı tarafı ise o çok sevdikleri Arap ülkelerinden de destek göremiyorlar. “Düşenin dostu olmaz” atasözüne capcanlı bir örnek duruyor karşımızda. Hem mızrak da çuvala sığmıyor artık. Bahaneler, mağdur edebiyatı inandırıcı gelmiyor. En önemlisi de, dış siyasette (politica) yaşanan hezimet Türkiye’ye yakışmıyor. Ne var ki (mamafih) bu gerçekleri aklı evvel dincilere anlatın, anlatabilirseniz. Kısacası (vel’hâsıl) başkanlık düzenine (sisteam) geçilince, Misak-ı Millî sınırları içinde yer alan Türkmen ve Gurmanç (Kürt) kardeşlerimizin Türkiye’ye dâhil olacağını düşünmek ham hayâl… Yüz yıl önce vermedikleri petrol sahalarını şimdi size bırakırlar mı sanıyorsunuz? Hadi diyelim ki sanıyorsunuz; peki, ama neyinize güveniyorsunuz? Paramparça ettiğiniz Türk Ordusuna mı yoksa mirasyedi veletler gibi satıp-savarak felç ettiğiniz Türk iktisa... Devamı

Etrüskler ve Türkler

2017-04-15 20:41:00

  Etrüskler ve Türkler arasındaki kardeşlik bağının kanıtı ortak alfabeleridir.   Anadolu'dan, İtalya’ya göçen Etrüsk boyları Etruria (Toskana) bölgesine yerleşerek; günümüzde İtalya olarak adlandırılan yarımadada bir devlet kurarlar. Kurulan bu devletin ilk 11 kağanı Etrüsk soyludur. Kağanların adlarındaki Latince ekleri kaldırırsanız, geriye günümüz Türkçesine çok yakın sözcükler kalır. Roma adıyla anılan bu devletin sayıca az olan yönetici ve asker sınıfı sonraki dönemlerde yerli halk arasında erimiş ve yönetim İspanya'dan gelenlerle yerli halkın güç birliğine gitmesi sonucu Latinlere geçmiştir.   İtalya'nın millî simgelerinden olan ve iki çocuğun, bir dişi kurt tarafından emzirildiğini gösteren dünyaca ünlü heykel de sanılanın aksine Latinlerin Roma'sına değil; Etrüsklerin Roma'sına aittir. Hatta Roma adı da kardeş olan bu çocuklardan Romulus'un adından gelmektedir. Diğer kardeşin adı ise Remus'tur. Anadolu coğrafyasında "Rum" olarak tanınan insanların Grekler, Helenler veya Yunanlılar olarak adlandırılan halk arasında erimiş (asimilation) Etrüskler olabileceğini düşünüyoruz.   Türk destanlarındaki Urum Han ve yerleşim yeri olarak ise Güney Azerbaycan'daki, günümüzde "Afşar kenti" olarak da bilinen Urumiye ile Doğu Türkistan'ın Urumçi kentlerinin araştırılması yerinde olacaktır. Birbirinin devamı niteliğindeki Etrüsk ve Saka (İskit) bağlantısı da haliyle... Sonrasında da Hunlar geliyor. Zira Attila'nın kendilerini yani Hunları, Sakaların (İskit) devamı olarak gördüğünü, kabul ettiğini de biliyoruz.   Latinler, Etrüsk alfabesini alarak günümüzün alfabesini oluşturmuşlardır.   Aziz Dolu Atabey Serik-12.03.2017   ... Devamı

Oğuzlar, Macarlar ve Tuğrul (Turul) Kuşu

2017-04-15 20:28:00

    Macarların millî simgesi olan Turul kuşu pençeleri ile Attila'nın kılıcını tutuyor. Bu simgeyi Macaristan’ın her bir köşesinde görmeniz mümkündür. Hatta birbirinin devamı olan I. ve II. Dünya Savaşları sonrası yapılan anlaşmalarla Macaristan’dan koparılan tarihî Macar topraklarında yaşayan Macarlar bile bu millî simgeyi kutsal bir emanet olarak yeni kuşaklara (nesil) aktarmaktadır.     Oğuz Türkleri bu kuşa Tuğrul der. Tuğrul’un, Oğuz Kağan'ın eşlerinden birini gökyüzünden getiren kuş olduğuna inanılır. Türkçedeki Gökçe, Gökçen, Göksel gibi kadın adları belki de bu annemizden kalan bir hatıradır. Kim bilir?   Oğuz Kağan ile Tuğrul (Turul) kuşunun gökten getirdiği ilk annemizin evliliğinden Bozoklar yani Gün Han, Ay Han ve Yıldız Han dünyaya gelmiştir. Oğuz Kağan, Altın Yay’ı bu üç oğluna vermiştir. Yöneticilik özellikleri ağır basan Bozoklar birçok devlet kurmuşlardır. Moğol Türkçesinde bulunan benzer anlamdaki Bosoh fiilinin "yükselmek, güneşin doğması" gibi anlamlara geldiğini de biliyoruz.   Tuğrul (Turul) kuşu, kartal türlerinin atasıdır. Avrupa Hunlarının, Selçukluların bayrağındaki yırtıcı kuşun Tuğrul (Turul) olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.   Efsaneden hareketle Bozokların on iki kolundan ikisi olan Kayıların ongunu Şahin, Avşarların ongunu ise Şah (Tavşancıl) kartalıdır.   Büyük Selçuklu Devletinin kurucusu Tuğrul Bey ile Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Gâzi'nin babası -Kayı Beyi- Ertuğrul Gâzi'nin adı da Tuğrul (Turul) kuşundan gelir.   Cermen halklarının Attila'dan ve Avrupa Hunlarından çok etkilendiği; Cermen asıllı bir halk olan Almanların, bu simgeyi T&... Devamı

Ayinesi İştir Kişinin

2017-03-30 12:16:00

    Yönetim biçimi cumhuriyet ve demokrasi esaslarına dayandıktan sonra yönetim tarzının başkanlık, yarı başkanlık yahut cumhurbaşkanlığı olması çok da önemli değildir. Bizim kararsızlığımızın, kaygılarımızın sebebi AKP iktidarının geçmiş dönem icraatlarından kaynaklanmaktadır. Öyle ya, ayinesi iştir kişinin, lâfa bakılmaz demiş adı görklü, feraset sahibi atalar. AKP’nin, yerleşik kurumlara sahip meclis (parlamenter) düzenini (sisteam) nasıl hallaç pamuğu gibi attığını da biliyoruz. Devletteki kadrolaşma furyasını ve millî devletin nasıl fırka (party) devletine dönüştüğünü, dönüştürüldüğünü de hakeza.   AKP’nin getirmeye çalıştığı devlet düzeninde cumhurbaşkanlığı makamına verilen yetkilerin özellikle de yüksek yargı seçimi ile ilgili olanların ileride bu makama gelecek olan namzetlerin şirazeden çıkmasına yol açabileceğine dair olası kaygılar giderilmediği müddetçe “evet” demek aklı başında bir yurttaşın içine sinmeyecektir. Şöyle ki AKP’li cumhurbaşkanının doğrudan doğruya kendisinin seçeceği ve yine üyeleri, bizzat cumhurbaşkanı tarafından atanacak olan yüksek yargı (Danıştay, Yargıtay vs.) üyelerinin seçeceği Yüce Divan üyelerinin gerçekten de cumhurbaşkanını ve iktidar sağlıklı bir şekilde denetleyebileceğine inanıyor musunuz? Hele de daha birkaç yıl önce Danıştay raporlarının sumen altı edilmeye çalışıldığını, 17-25 Aralık soruşturmalarının nasıl akamete uğratıldığını da bile bile... Bazı bakanlıklarda oluşturulan denetim dışı örtülü ödenek iddiaları da cabası!..   Denetim demişken… Denetim, adaletin oluşmasını sağlayan en temel etkenlerdendir. Ve dahi “Mülkün temeli adaletti... Devamı